Boeken

Basisprogramma Persoonlijk leiderschap

Leiderschap is meer dan leiding geven en inzetten van vakkennis.

Leiderschap is optimaal gebruikmaken van de eigen persoonlijkheid voor het realiseren van doelstelling en resultaat.


De leider heeft zichzelf als instrument. In het programma Persoonlijk Leiderschap komen thema's aan bod waar de leider vanuit zijn positie en functie mee in aanraking komt. Geen managementtheorieën, wel antwoorden op vragen als wie ben ik als leider? Hoe stuur ik in contact met de ander effectief op resultaat? Hoe ga ik om met macht? Hoe onderhoud ik professionele relaties?  


In dit programma staat inzet van persoonlijke kwaliteiten voor het realiseren van resultaat centraal. Het programma biedt inzicht, bewustwording en vaardigheden om uw eigen vorm van leiderschap te ontwikkelen en in de praktijk te tonen.


Duur van het programma: 1 sessie van 2 dagen aaneengesloten

Meld je aan voor het basisprogramma Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap en een effectief team

Een team is een groep mensen met een gezamenlijke taak. Het succes van het team wordt door verschillende factoren bepaald, zoals bijvoorbeeld de taak- en rolverdeling, werkafspraken en de dynamiek binnen het team. Deze factoren worden beïnvloed door de ontwikkeling van de groep.


Jij als leider richt je op het realiseren van de gemeenschappelijke taak. Je zorgt er voor dat de groepsontwikkeling en de succesfactoren ondersteunend zijn aan het realiseren van de gemeenschappelijke taak.


In dit programma staat jouw rol als leider voor het realiseren van gemeenschappelijke resultaat centraal. Geen managementtheorieën, maar antwoorden op vragen als hoe ben ik leidend en dienend tegelijk? Welke interventies in het groepsproces zijn effectief? Hoe bevorder ik als leider de groei en ontwikkeling van de groep?


Het programma biedt inzicht, bewustwording en vaardigheden om uw eigen vorm van leiderschap te ontwikkelen en in de praktijk te tonen.


Duur van het programma: 1 sessie van 2 dagen aaneengesloten

Meld je aan voor het programma Persoonlijk leiderschap en een effectief team